Hľadajú sa tvrdí chlapi

Dôkaz, že si ten pravý

Si tým správnym človekom pre túto výzvu?

 • Spolu so skúsenými kolegami na teba čakajú nasledujúce úlohy:
 • Montážne práce na stavbách
 • Podlahové a stenové nátery zo syntetickej živice
 • Výstelky jám, žľabov a záchytných vaničiek laminátom
 • Výmurovky jám a nádrží keramickými platňami a kameňom
 • Pogumovanie komponentov
 • Výroba poteru zo syntetickej živice so spádom
 • Miešanie a spracovanie viaczložkových náterových a lepiacich systémov s prihliadnutím na príslušné opatrenia na ochranu zdravia pri práci
David Starke

Žiadne skúsenosti s výstavbou chemicky odolných stavieb? Žiadny problém

Štyri mesiace odbornej prípravy formou denného štúdia pre montážnych pracovníkov chemicky odolných stavieb, so mnou ako so školiteľom, v školiacom stredisku spoločnosti Steuler. Pred výkonom prác na prvom stavenisku sa budúci montážni pracovníci naučia najdôležitejšie veci týkajúce sa materiálov a spracovania. Dozvedia sa veľa o podmienkach na našich staveniskách, ustanoveniach bezpečnosti pri práci a používaných nebezpečných látkach. David Starke školiteľ školiaceho
strediska spoločnosti Steuler

David Starke
Novinky | 16.12.2021

Pohľad na základný výcvik montážnych pracovníkov chemicky odolných stavieb

Školiace stredisko skupiny Steuler, výmurovka záchytnej vaničky

Už rok ponúkame interné vzdelávanie montážnych pracovníkov chemicky odolných stavieb v našom vzdelávacom zariadení v meste Höhr-Grenzhausen a v rafinérii PCK v meste Schwedt. Počas základného vzdelávania sa montážni pracovníci učia všetko o našich materiáloch, ktoré sa majú používať, a o primeranom zaobchádzaní s nimi. Tiež sa dozvedia všetko o podmienkach na našich staveniskách, ustanoveniach bezpečnosti pri práci a budú informovaní o nebezpečných látkach, ktoré používame. Naučia sa tiež, ako predupravovať a odoberať podklady, ako nanášať tmelové nátery, samonivelačné nátery, lamináty a plátované vrstvy.

Radi by sme vám poskytli informácie o vzdelávaní a predstavili vám projekty v tejto oblasti:

Začiatok výmurovky v nádrži
Začiatok výmurovky v nádrži

Výmurovka nádrže

Pri výmurovke nádrže vznikajú spočiatku problémy pre vstupovanie do nádrže, pretože táto je prístupná len cez prielezný otvor alebo prívod plynu. Aby bolo možné nádrž primerane vymurovať, musia naši montážni pracovníci najprv preukázať svoje matematické schopnosti a vypočítať, koľko kyselinovzdorných kameňov je potrebných pre nádrž. Tieto potom musia byť zodpovedajúcim spôsobom narezané a uložené a vyškárované v nádrži.

Tu sa tiež vyžaduje aj mimoriadna tímová práca: Striedavé zostupovanie do nádrže a vystupovanie z nádrže by bolo časovo veľmi náročné, takže kolegovia úzko spolupracujú. Všetky činnosti musia byť čo najlepšie koordinované.

Plátovanie záchytnej vaničky
Plátovanie záchytnej vaničky

Náter (ochranná vrstva) a výmurovka záchytnej vaničky

Pri výmurovke záchytnej vaničky sa taktiež vyžadujú matematické schopnosti, pretože aj pri záchytnej vaničke sa musí vypočítať, koľko tvárnic je potrebných. Okrem toho sa musí započítať zodpovedajúci spád.

Pred umiestnením tvárnic sa musí najprv vytvoriť spád a následne sa musí položiť laminát alebo naniesť ochranný náter. Tieto slúžia ako ochranná vrstva pre betón a na ochranu pôdy pred prenikaním agresívnych médií.

Ale aký je vlastne rozdiel medzi laminátom a ochranným náterom?

Obidve technológie sú v podstate založené na reaktívnych živiciach. Na rozdiel od živicového náteru sa do laminátovej vrstvy zapracovávajú rohože zo sklenených vlákien, čím sa zaručí vyššia stabilita a zvýši zaťažiteľnosť. Laminát a ochranný náter sa tiež líšia v tom, že majú inú chemickú odolnosť. Svojou charakteristikou pokrývajú obidva materiály rôzne oblasti priemyselnej ochrany proti korózii.

Cieľom aplikovaných platní je dosiahnuť mechanickú a tepelnú odolnosť.

Záchytná vanička plní veľmi dôležitý účel v chemickom priemysle, pretože na štyri vyvýšeniny sa uloží nádrž, v ktorej sa budú uskladňovať agresívne médiá. V prípade, že sa stane nádrž netesnou alebo sa pri odbere vyskytnú netesnosti, záchytná vanička zabezpečí, že agresívne média neuniknú do pôdy a nespôsobia tak veľké škody.

Zobraziť celý článok

Máš nejaké otázky? Radi na ich odpovieme

Top 5

Koľko zarobím ako montážny pracovník?

Platíme podľa kolektívnej zmluvy o mzdách pre priemysel v oblasti požiarnej odolnosti a ochrany voči kyselinám. Zaradenie do skupiny závisí od kvalifikácie a predchádzajúcich znalostí.

Budem mať ešte ďalšie príplatky?

Za každú prácu na stavbe vyplácame dodatočný príplatok za stavenisko a v závislosti od staveniska príplatok za sťažené prostredie. Okrem toho raz ročne vyplácame príspevok na dovolenku a mimoriadnu odmenu.

Aké jazykové znalosti potrebujem?

Aby ste vedeli komunikovať so svojim tímom, je dobré, ak ovládate nemecký alebo anglický jazyk, nie je to však nevyhnutné.

Som remeselník, ale nemám skúsenosti s chemicky odolnými stavbami. Môžem sa napriek tomu uchádzať o prácu?

Tešíme sa na žiadosti od remeselníkov! V našom školiacom stredisku zaškolíme všetkých nových montážnych pracovníkov bez predchádzajúcich znalostí o chemicky odolných stavbách v rámci štvormesačného školenia, kde získajú najdôležitejšie základné vedomosti.

Pracuje sa s nebezpečnými látkami/chemikáliami?

V závislosti od požiadaviek na stavenisku sa používajú chemikálie a nebezpečné látky. Vzhľadom na meniace sa oblasti použitia a používanie vhodných bezpečnostných zariadení neprichádzate do priameho kontaktu s nebezpečnými látkami. Práce prebiehajú po technickom zaškolení v našom školiacom stredisku a pri dodržaní všetkých potrebných opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci.

Otázky týkajúce sa zamestnania

Som remeselník, ale nemám skúsenosti s chemicky odolnými stavbami. Môžem sa napriek tomu uchádzať o prácu?

Tešíme sa na žiadosti od remeselníkov! V našom školiacom stredisku zaškolíme všetkých nových montážnych pracovníkov bez predchádzajúcich znalostí o chemicky odolných stavbách v rámci štvormesačného školenia, kde získajú najdôležitejšie základné vedomosti.

Koľko zarobím ako montážny pracovník?

Platíme podľa kolektívnej zmluvy o mzdách pre priemysel v oblasti požiarnej odolnosti a ochrany voči kyselinám. Zaradenie do skupiny závisí od kvalifikácie a predchádzajúcich znalostí.

Budem mať ešte ďalšie príplatky?

Za každú prácu na stavbe vyplácame dodatočný príplatok za stavenisko a v závislosti od staveniska príplatok za sťažené prostredie. Okrem toho raz ročne vyplácame príspevok na dovolenku a mimoriadnu odmenu.

Aké jazykové znalosti potrebujem?

Znanje nemškega in angleškega jezika je nujno za usklajevanje znotraj ekipe.

Ako sa dostanem na miesto stavby?

Väčšina montážnych pracovníkov sa po Nemecku a v susediacich krajinách dopravuje na stavbu svojim súkromným autom a my im preplatíme vzniknuté náklady. Na vzdialenejšie stavby rezervujeme let.

Kde prenocujem?

Ubytovanie zabezpečíme v blízkosti a preplatíme náklady na prenocovanie. Okrem toho preplatíme dodatočné výdavky na stravovanie v rámci zákonných možností.

Na koľko dní dovolenky mám nárok?

Všetci naši montážni pracovníci si môžu naplánovať dovolenku v trvaní 30 pracovných dní v roku.

Ako sa dozviem, kde budem vykonávať ďalšiu prácu?

Všetci naši montážni pracovníci majú svoju vlastnú firemnú e -mailovú adresu a každý týždeň sú informovaní svojej ďalšej práci.

Kde sa nachádzajú stavby?

Naši montážni pracovníci vykonávajú prácu hlavne v Nemecku. Kedykoľvek sa však môže vyskytnúť aj práca na stavbách v iných európskych a mimoeurópskych krajinách.

Ako často musím meniť stavbu?

Dĺžka prác na stavbe závisí od veľkosti zákazky a pohybuje sa v rozpätí jedného týždňa až jedného roka, alebo aj dlhšie.

Ako bude vyzerať môj pracovný čas a prestávka?

Týždenný pracovný čas je spravidla 38 hodín. Kedykoľvek sa však môže stať, že bude potrebná práca nadčas. Tieto hodiny budú pripísané na osobný časový účet alebo bude vyplatený príplatok za prácu nadčas. V závislosti od staveniska sa prestávka pohybuje od 30 do 60 minút za deň.

Môžem ísť na víkend domov?

Práca spravidla prebieha od pondelka do piatku: Takže víkend môžete pokojne stráviť doma. Príležitostne sa však môže stať, že je potrebná aj práca cez víkend alebo sa jednoducho neoplatí jazdiť každý víkend domov, hlavne keď sa stavba nachádza v inej krajine.

Pracuje sa s nebezpečnými látkami/chemikáliami?

V závislosti od požiadaviek na stavenisku sa používajú chemikálie a nebezpečné látky. Vzhľadom na meniace sa oblasti použitia a používanie vhodných bezpečnostných zariadení neprichádzate do priameho kontaktu s nebezpečnými látkami. Práce prebiehajú po technickom zaškolení v našom školiacom stredisku a pri dodržaní všetkých potrebných opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci.

Otázky týkajúce sa podania žiadosti

Ako sa môžem uchádzať o prácu?

Najlepšie je poslať žiadosť online prostredníctvom nášho pracovného portálu alebo e-mailom na bewerbung@steuler.de.

Čo mám poslať?

Potrebujeme životopis a predchádzajúce osvedčenia (referencie na prácu a osvedčenie o absolvovaní odborného vzdelávania). Privítame aj motivačný list a informácie, aké mzdové ohodnotenie si predstavujete a kedy môžete nastúpiť.

V akom jazyku mám podať žiadosť?

Najrýchlejšie dokážeme spracovať žiadosť podanú v nemeckom alebo anglickom jazyku.

Komu mám poslať žiadosť?

Steuler Holding GmbH, Personalabteilung
Georg-Steuler-Straße, 56203 Höhr-Grenzhausen
GERMANY

Čo nasleduje po podaní žiadosti?

Po obdržaní dokumentov a ich uložení v našom systéme vám pošleme potvrdenie o prijatí. Potom si prezrieme dokumenty a zvyčajne vám pošleme odpoveď do dvoch až štyroch týždňov.

Život a práca

Čím je spoločnosť Steuler výnimočná?

Výnimočnou vlastnosťou našej rodinnej firmy je naša spolupráca, ktorá sa vyznačuje rešpektom a dôverou a to, že sa nepovažujeme za "dokonalú" firmu. Byť autentický a pracovať spoločne na úspechu – to je to, čo definuje našu pracovnú atmosféru a ponecháva veľký priestor na rozvoj a inovácie. Verní heslu "V dobrom i zlom – držíme spolu, nech sa stane čokoľvek".

Ako je to s podporou skĺbenia práce a rodiny?

Zmysel pre rodinu pre nás neznamená len skĺbenie v zmysle flexibility, ale aj to, že sme partnerom a poskytujeme podporu. Niekedy sa stáva, že z osobných dôvodov je potrebné prijať neobvyklé, okamžité opatrenie a poskytnúť podporu a my hľadáme spoločné riešenie na nájdenie dostatočnej rovnováhy pre výkon práce. Presne ako v správnej rodine.

Čo mi vie spoločnosť Steuler ešte ponúknuť?

S nami získate množstvo benefitov a výhod: Od nákupu zľavnených lístkov cez výhodné nákupy až po ponuky v oblasti fitness a zdravia. Aj tímové akcie však vedia vytvoriť uvoľnenú atmosféru mimo každodennej pracovnej rutiny. Ponuku dopĺňajú výhody pri budovaní majetku a možnosti podnikového dôchodkového zabezpečenia.

Ako sa spojím s kontaktnou osobou?

K dispozícii je Janik Herz na tel. čísle +49 2624/13-228 alebo Tanja Demko na tel. čísle +49 2624/13-202

E-mailová adresa bewerbung@steuler.de

To je moja práca! Chcem sa priamo uchádzať o prácu

Hovorím
Nemecky
Anglicky
Iné jazyky
Kvalifikácia
Vzdelanie
Pracovné skúsenosti
Nahrať súbor
Otázky alebo doplnenia
Ešte mám otázky, kontaktujte ma, prosím, e -mailom

Steuler Holding GmbH

 • Georg-Steuler-Str.
 • 56203 Höhr-Grenzhausen
 • Nemecko
Konateľ oprávnený zastupovať: Michael Steuler, Dr. René Aust | Sídlo spoločnosti: Höhr-Grenzhausen | Registrový súd: Montabaur | Obchodný register č: HRB 22412 | IČ DPH: DE275254420
E-Mail