Hledá se tvrdý chlapík

Dokaž, že jsi ten pravý

Jsi ten správný pro tuto výzvu?

 • Spolu se zkušenými kolegy se brzy postavíš následujícím úkolům:
 • Montážní práce na stavbách
 • Nanášení umělých pryskyřic na podlahy a stěny
 • Vykládání jam, žlabů a jímacích misek laminátem
 • Vyzdívání jam a nádrží keramickými deskami a kameny
 • Pogumování stavebních prvků
 • Provádění povlaku z umělé pryskyřice se spádovou situací
 • Namíchání a zpracování vícesložkových systémů nanášení a lepení při respektování příslušných opatření k bezpečnosti práce
David Starke

Nemáte zkušenosti s kyselinovzdornými stavebními konstrukcemi? Žádný problém

Po absolvování čtyřměsíčního celodenního kurzu ve školicím středisku Steuler se mnou jako instruktorem se stanete montérem kyselinovzdorných stavebních konstrukcí. Než se budoucí montéři vydají na první stavbu, naučí se to nejdůležitější o materiálech a jejich zpracování. Dále se seznámí s našimi podmínkami na stavbách, předpisech k bezpečnosti práce a používaných nebezpečných materiálech. David Starke instruktor
školicího střediska Steuler

David Starke
Novinky | 16.12.2021

Představení základního školení pro montéra kyselinovzdorných stavebních konstrukcí

Školicí středisko skupiny Steuler, vyzdívka záchytné jímky

Již rok nabízíme interní školení pro montéry kyselinovzdorných stavebních konstrukcí v našem školicím středisku v Höhr-Grenzhausenu a v rafinerii PCK ve Schwedtu. V průběhu základního školení se montéři dozvědí vše o používaných materiálech a zacházení s nimi. Seznámí se rovněž s našimi podmínkami na staveništi, předpisy k bezpečnosti práce a nebezpečnými materiály, které používáme. Naučí se také připravovat a odstraňovat podklady, nanášet stěrkové a samonivelační hmoty a lamináty a provádět plátování.

Rádi bychom vám představili školení a projekty v této oblasti:

Začátek vyzdívky zásobníku
Začátek vyzdívky zásobníku

Vyzdívka zásobníku

Při vyzdívání zásobníku představuje základní problém vstupování do zásobníku, protože k tomu lze využít pouze průlez nebo přívod plynu. Pokud mají naši montéři zásobník vhodným způsobem vyzdít, musí nejprve prokázat matematické schopnosti a vypočítat, kolik kyselinovzdorných cihel potřebují. Cihly musí odpovídajícím způsobem nařezat, naklást do zásobníku a vyspárovat.

V této fázi je dobrá týmová spolupráce naprosto nezbytná: Střídavé vstupování do zásobníku a vystupování je časově náročné, a proto musí pracovníci plně spolupracovat. Veškeré činnosti je třeba co nejlépe koordinovat.

Plátovaná záchytná jímka
Plátovaná záchytná jímka

Obklad a vyzdívka záchytné jímky

Vyzdívání záchytné jímky rovněž vyžaduje matematické znalosti, protože je třeba vypočítat potřebný počet cihel pro záchytnou jímku. Navíc se musí stanovit odpovídající sklon.

Před pokládkou cihel je nutno nejprve vytvořit sklon a poté nanést laminátovou vrstvu nebo nátěr. Tím se na betonu vytvoří ochranná vrstva, která chrání půdu před agresivními médii.

Jaký je ale vlastně rozdíl mezi laminátem a nátěrem?

Oba materiály jsou v podstatě založeny na reaktivních pryskyřicích. Na rozdíl od pryskyřičného nátěru jsou součástí laminátové vrstvy rohože ze skleněných vláken, která zaručují větší stabilitu a nosnost. Laminátová vrstva a nátěr se dále liší chemickou odolností. Z hlediska vlastností jsou tedy určeny pro různé oblasti průmyslové protikorozní ochrany.

Použité panely zajišťují mechanickou a tepelnou odolnost.

Záchytná jímka je v chemickém průmyslu obzvláště důležitá. Zásobník s agresivními médii je totiž umístěn na čtyřech zvýšených bodech. Pokud tedy dojde k úniku ze zásobníku anebo při čerpání, záchytná jímka zabrání průsaku agresivního média do půdy a následným velkým škodám.

Zvýraznit celý článek

Máš dopředu nějaké otázky? Rádi na ně odpovíme

Top 5

Kolik si vydělám jako montér?

Platíme podle smlouvy o tarifních odměnách pro žáruvzdorný a kyselinovzdorný průmysl. Zařazení se provádí podle kvalifikace a dosavadních znalostí.

Existuje ještě více finančních výkonů?

Za každé nasazení na staveništích platíme dodatečný staveništní příplatek a podle staveniště příplatek za práci ve ztížených podmínkách. Kromě toho existuje jednou za rok příplatek na dovolenou a roční mimořádná odměna.

Jaké jazykové znalosti potřebuji?

Pro soulad uvnitř týmu je užitečná znalost německého nebo anglického jazyka, ale není to nezbytné.

Pocházím z řemeslného povolání ale chybí mi zkušenosti s kyselinovzdornými stavbami. Mohu se přesto ucházet?

Těšíme se na žádosti řemeslníků! V našem vlastním vzdělávacím středisku školíme všechny nové montéry bez počátečních znalostí s kyselinovzdornými stavbami ve čtyřměsíčním školení a předáváme tam ty nejdůležitější základní znalosti.

Pracuje se s nebezpečnými látkami / chemikáliemi?

Vždy podle požadavku stavby se pracuje s chemikáliemi a nebezpečnými látkami. Vzhledem k měnící se oblasti použití a používání odpovídajícího bezpečnostního vybavení nepřijdete do přímého styku s nebezpečnými látkami. Práce probíhá po odborném zaškolení v našem vzdělávacím centru a při dodržení všech potřebných opatření k bezpečnosti práce.

Otázky k zaměstnání

Pocházím z řemeslného povolání ale chybí mi zkušenosti s kyselinovzdornými stavbami. Mohu se přesto ucházet?

Těšíme se na žádosti řemeslníků! V našem vlastním vzdělávacím středisku školíme všechny nové montéry bez počátečních znalostí s kyselinovzdornými stavbami ve čtyřměsíčním školení a předáváme tam ty nejdůležitější základní znalosti.

Kolik si vydělám jako montér?

Platíme podle smlouvy o tarifních odměnách pro žáruvzdorný a kyselinovzdorný průmysl. Zařazení se provádí podle kvalifikace a dosavadních znalostí.

Existuje ještě více finančních výkonů?

Za každé nasazení na staveništích platíme dodatečný staveništní příplatek a podle staveniště příplatek za práci ve ztížených podmínkách. Kromě toho existuje jednou za rok příplatek na dovolenou a roční mimořádná odměna.

Jaké jazykové znalosti potřebuji?

Znalost německého a anglického jazyka je pro koordinaci v týmu nutností.

Jak se dostanu na stavbu?

Většina montérů jezdí na stavby uvnitř Německa nebo do sousedních zemí vlastním osobním automobilem a dostávají za to od nás náhradu vzniklých nákladů. Ke vzdálenějším stavbám rezervujeme letecký spoj.

Kde přenocuji?

Postaráme se o ubytování v místě stavby a převezmeme náklady na přenocování. Dále refundujeme dodatečné náklady na stravování v rámci zákonných možností.

Na kolik dovolené mám nárok?

Všichni naši montážníci si mohou naplánovat dovolenou na zotavenou v délce 30 pracovních dnů.

Jak se dozvím o svém následujícím pracovním místě?

Všichni naši montážníci mají vlastní firemní e-mailovou adresu a jsou každý týden informováni o příštím pracovním místě.

Kde se stavby nacházejí?

Naši montážníci jsou nasazováni převážně v Německu. Možné jsou kdykoli i stavby v evropských a mimoevropských zemích.

Jak často musím měnit stavbu?

Jak dlouho pracujeme na jedné stavbě závisí na velikosti zakázky a pohybuje se mezi jedním týdnem až jedním rokem nebo i déle.

Jak vypadá moje pracovní doba a přestávky?

Týdenní pracovní doba činí normálně 38 hodin. Je však kdykoli možné, že vznikají přesčasové hodiny. Tyto hodiny se připisují k osobnímu časovému kontu nebo se vyplácejí jako příplatek za přesčasovou práci. V závislosti na stavbě je doba přestávky mezi 30 a 60 minutami za den.

Mám možnost odjet přes víkend domů?

Práce probíhají zpravidla od pondělí do pátku: Víkendu doma nestojí tedy nic v cestě. Může se však ojediněle stát, že se vyskytne práce i o víkendu nebo se u mezinárodních staveb jednoduše nevyplatí jezdit každý víkend domů.

Pracuje se s nebezpečnými látkami / chemikáliemi?

Vždy podle požadavku stavby se pracuje s chemikáliemi a nebezpečnými látkami. Vzhledem k měnící se oblasti použití a používání odpovídajícího bezpečnostního vybavení nepřijdete do přímého styku s nebezpečnými látkami. Práce probíhá po odborném zaškolení v našem vzdělávacím centru a při dodržení všech potřebných opatření k bezpečnosti práce.

Otázky k procesu žádosti o místo

Jak se mohu o místo ucházet?

Nejraději dostáváme žádosti online přes náš zaměstnanecký portál nebo přes e-mail bewerbung@steuler.de.

Co musím k žádosti přiložit?

Potřebujeme životopis a předchozí vysvědčení (potvrzení o zaměstnání a vysvědčení o ukončeném odborném vzdělání). Byli bychom též velmi vděčni za průvodní dopis a údaje o představované výši platu a možném nástupním termínu.

V jakém jazyce se mám ucházet?

Žádost v německém nebo anglickém jazyce můžeme zpracovat nejrychleji.

Na koho mám směřovat svoji žádost?

Steuler Holding GmbH, Personalabteilung
Georg-Steuler-Straße, 56203 Höhr-Grenzhausen
GERMANY

Jak probíhá proces žádosti?

Poté co obdržíme podklady a založíme je do našeho systému, zašleme potvrzení o přijetí žádosti. Poté prověříme podklady a zašleme zpravidla během dvou až čtyř týdnů odpověď.

Žít a pracovat

Co je zvláštního na firmě Steuler?

Zvláštností v našem rodinném podniku je jistota, že naše spolupráce je založena na respektu a důvěře a my se nevydáváme za "perfektní" podnik. Být autentický a společně pracovat na úspěchu, to utváří naši pracovní atmosféru a nechává hodně prostoru pro vývoj a inovace.

Věrni heslu "V dobrých stejně jako ve zlých časech - držíme pohromadě, bez ohledu na to, co přijde."

Je podporován soulad mezi prací a rodinou?

Rodinná přívětivost neznamená u nás jen soulad ve smyslu flexibility, ale rovněž být partnerem a podporovatelem.

I když je potřeba z osobních důvodů přijmout nekonvenční okamžitá opatření a je nutná podpora, nalezneme společné řešení pro nalezení vyhovující rovnováhy pro povolání. Zcela jako ve správné rodině.

Co ještě mi může Steuler nabídnout?

U nás existuje velké množství benefitů a zvýhodnění: Od nákupu vstupenek s rabaty přes výhody při nákupech až po nabídky fitness a zdravotních aktivit. O uvolněnou atmosféru mezi všedními pracovními dny se starají také týmové akce.

Nabídku uzavírají podniková spoření a možnosti zaměstnaneckého penzijního pojištění.

Jak se spojím se svojí kontaktní osobu?

Telefonicky zastihnete Janik Herz na čísle +49 2624/13-228 nebo Tanja Demko na čísle +49 2624/13-202

E-mailová adresa je bewerbung@steuler.de
Oder per Kontaktformular

To je moje práce! Chci se přímo ucházet

Mluvím
Německy
Anglicky
Ostatní jazyky
Kvalifikace
Vzdělání
Pracovní zkušenosti
Odeslat soubor
Dotazy nebo doplnění
Mám ještě otázky, ozvěte se mi prosím e-mailem.

Steuler Holding GmbH

 • Georg-Steuler-Str.
 • 56203 Höhr-Grenzhausen
 • NĚMECKO
Jednatel oprávněný k zastupování: Michael Steuler, Dr. René Aust | Sídlo společnosti: Höhr-Grenzhausen | Rejstříkový soud: Montabaur | Identifikační číslo organizace. HRB 22412 | Daňové identifikační číslo: DE275254420
E-Mail